Photo courtesy of Paul Sisson/The San Diego Union-Tribune via AP